Basen w Starogardzie Gdańskim
Informacje odnośnie pływalni

Basen ma 6 torów o długości 25 metrów. Szerokość basenu mierzy 12,5 metra.

Obiekt jest monitorowany – z wyjątkiem szatni i umywalni.

Temperatura wody to ok. 28,5 stopnia C, a powietrza ok. 31,5 stopnia C.

Jedno wejście trwa ok. 1 h - 45 minut w wodzie i 15 minut w szatniach.

Kasa pływalni prowadzi rezerwację biletów w formie przedsprzedaży z 14-dniowym wyprzedzenie

 

W ciągu tygodnia pływalnia jest wykorzystywana do godziny 16 przez szkoły podstawowe – nauka pływania dla II klas i zajęcia korekcyjne oraz UKS Ósemka i klasy pływackie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy pływalni.

            Pływalnia jest ogólnie dostępna przez cały tydzień i tak:

  - poniedziałek - piątek w godzinach 16:00 - 21:15

  - sobota - niedziela  w godzinach 10:00 -

ZAPRASZAMY .

 Z pływalni bezpłatnie mogą korzystać osoby posiadające KARTĘ DUŻEJ RODZINY zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gd. Karta Dużej Rodziny łącznie z karnetem, który należy odebrać w kasie basenu po okazaniu wymaganych dokumentów ( dowód osobisty, ligitymacja itp. )  upoważnia do jednego bezpłatnego wejścia miesięcznie na pływalnię w sobotę lub niedzielę.                                                      

                         

 Z dniem 02.01.2016 roku uległ zmianie cenik usług basenowych prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym cennikiem .

                                                                      INFORMACJA

Na podstawie oceny jakości wody na pływalni w dniu 21.12.2016r. , obejmującej: bieżącą obserwację wody, ciągły nadzór nad pracą urządzeń uzdatniających wodę oraz systematyczne prowadzenie badań jakości  wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych stwierdza się, że wskazania jakościowe wody basenowej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz.U.2015poz.2016 )

                                                                       FERIE  NA  PŁYWALNI

                                                                     Promocyjne  ceny  biletów       

                W dniach od 16.01.2017r. do 27.01.2017r.  od poniedziałku  do piątku  w  godzinach  od 10:45  do 15:15

                 będą  obowiązywały  obniżone ceny  biletów  na pływalnię  dla  dzieci i  młodzieży:

                   1.  Dzieci  i  młodzież szkół podstawowych, gimnazjum                 -  3  złote

                   2.  Młodzież  szkół  ponadgimnazjalnych, studenci                          -  5  złotych

              Serdecznie  zapraszamy  na  naszą  pływalnię  przy  PSP 1 w Starogardzie Gd.  ul.  Zblewska 18