Basen w Starogardzie Gdańskim
Informacje odnośnie pływalni

Basen ma 6 torów o długości 25 metrów. Szerokość basenu mierzy 12,5 metra.

Obiekt jest monitorowany – z wyjątkiem szatni i umywalni.

Temperatura wody to ok. 28,5 stopnia C, a powietrza ok. 31,5 stopnia C.

Jedno wejście trwa ok. 1 h - 45 minut w wodzie i 15 minut w szatniach.

Kasa pływalni prowadzi rezerwację biletów w formie przedsprzedaży z 14-dniowym wyprzedzenie

 

W ciągu tygodnia pływalnia jest wykorzystywana do godziny 16 przez szkoły podstawowe – nauka pływania dla II klas i zajęcia korekcyjne oraz UKS Ósemka i klasy pływackie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy pływalni.

            Pływalnia jest ogólnie dostępna przez cały tydzień i tak:

  - poniedziałek - piątek w godzinach 16:00 - 21:15

  - sobota - niedziela  w godzinach 10:00 -

ZAPRASZAMY .

 Z pływalni bezpłatnie mogą korzystać osoby posiadające KARTĘ DUŻEJ RODZINY zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gd. Karta Dużej Rodziny łącznie z karnetem, który należy odebrać w kasie basenu po okazaniu wymaganych dokumentów ( dowód osobisty, ligitymacja itp. )  upoważnia do jednego bezpłatnego wejścia miesięcznie na pływalnię w sobotę lub niedzielę.                                                      

                         

 Z dniem 02.01.2016 roku uległ zmianie cenik usług basenowych prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym cennikiem .

                                                              

                                       HARMONOGRAM  PRACY  PŁYWALNI  W  OKRESIE  OD  24.03.2016  DO  29.03.2016

    

                      DATA                           DZIEŃ                                        GODZINY  PRACY  PŁYWALNI

              24.03.2016                 CZWARTEK                                   14:30                -                 21:15

              25.03.2016                 PIĄTEK                                           14:30                -                  21:15

              26.03.2016                SOBOTA                                          PŁYWALNIA  NIECZYNNA

              27.03.2016                NIEDZIELA                                     PŁYWALNIA  NIECZYNNA

              28.03.2016               PONIEDZIAŁEK                             PŁYWALNIA  NIECZYNNA

              29.03.2016              WTOREK                                           14:30               -                 21:15